Managerin merkitys esiintyjän menestyksessä

Sana manageri tarkoittaa suomeksi johtajaa, mutta esiintyjälle managerin on pikemminkin edustajan, markkinoijan ja edunvalvojan yhdistelmä. Manageri pyrkii aktiivisesti etsimään edustamalleen esiintyjälle tilaisuuksia päästä esille ja markkinoi esiintyjää sekä myy hänen osaamistaan asiakkaille. Lisäksi manageri hoitaa esiintyjän sopimusasiat eli sopimuslain tuntemisesta ei ole lainkaan haittaa.

Suomessa manageri-toiminta on edelleen hyvin usein hoidettu levy-yhtiöiden toimesta, mutta koska alalle on ryhdytty tarjoamaan korkeakoulutasoista koulutusta, on myös itsenäisinä managereina toimivia yrittäjiä nykyisin enemmän. Todellisuudessa Suomessa työskentelee vain hyvin pieni määrä ammattimaisesti toimivia managereita ja heillä on useimmiten useita esiintyjiä edustettavanaan. Manageria etsivän onkin syytä olla tarkkana, kun valitsee itselleen sopivaa edustajaa.

Managerin osaamisesta kertoo hyvin hänen referenssinsä eli nykyiset asiakkaat. Jos managerilla on tunnettuja esiintyjiä tallissaan, on hän silloin todennäköisesti hyvä. Hyväksi havaittu manageri on monesti valikoiva, hän ei halua talliinsa ketä tahansa, joten kannattaa pyrkiä omalla esiintymisellään ja materiaaleillaan pyrkiä vakuuttamaan hänet.

Millainen koulutus managerilla on?

Aiemmin managereilla tuskin oli erikseen tätä työtä varten soveltuvaa koulutusta, vaan joukossa oli paljon itseoppineita alan ammattilaisia. Joukossa on toki varmasti ollut kautta aikojen myös lainopillista koulutusta saaneita henkilöitä, mutta nykyisin tarjolla on korkeakoulutasoista koulutusta alalla toimimista varten. Vuodesta 2009 on Suomessa järjestetty ammattikorkeakouluissa managerikoulutusta. Myös osa kulttuurituottajan tai oikeustradenomin koulutuksen saaneista toimii managereina.

Managerit toimivat erilaisilla toimialueilla. On managereita, joiden toimialue on ainoastaan Suomi, joillakin Suomen lisäksi Eurooppa. Suomesta löytyy joitakin harvoja globaalisti toimivia managereita. Tällaiset managerit tuntevat myös ulkomaista lainsäädäntöä ja toimintakulttuuria.

Managerin vastuut

Manageri huolehtii esiintyjän markkinoimisesta, tiedotustehtävistä ja edusvalvonnasta. Toisin sanoen manageri pitää huolen, että esiintyjä tunnetaan, hänen mainettaan hallitaan ja palkkionsa maksetaan oikean suuruisina ja ajallaan. Manageri itse saa palkkionsa edustamansa esiintyjän esiintymispalkkioiden ja levymyynnin provisioina. On siis myös hänen etunsa, jos hän onnistuu markkinoimaan ja myymään esiintyjää hyvin.

Hyvä manageri on ammatillisten taitojensa lisäksi loistava viestijä ja hänellä on hyvä intuitio. Kun manageri osaa kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa, hän pystyy toimimaan viestinvälittäjänä esiintyjän ja erilaisten sopijaosapuolien välillä. Herkillä korvilla esiintyjän tuntoja kuuleva manageri saa enemmän irti suojatistaan kuin jyräävä määräilijä. Ylipäätään managerin ja kaikkien osapuolten välisen viestinnän on toimittava hyvin, silloin kaikki osapuolet tavoittelevat samaa päämäärää.

Mistä voi löytää managerin itselleen?

Tässäpä onkin kinkkinen kysymys. Manageriksi itseään kutsuvia varmasti tulee tarjolle aloittelevalle esiintyjälle runsain mitoin. Jokainen esiintyjä haluaa kuitenkin varmistua siitä, ettei tule huijatuksi, tai että manageri todella huolehtii esiintyjän eduista parhaalla mahdollisella tavalla. Levy-yhtiöillä on manageririvistönsä, josta levytysasteelle pääsevälle esiintyjälle tai yhtyeelle tarjotaan sopivaa vaihtoehtoa. Sopiva vaihtoehto tarkoittaa sitä, että managerilla on riittävä tuntemus musiikkigenrestä ja sen toimintatavoista ja aito kiinnostus ottaa kyseinen esiintyjä siipiensä suojaan. Jos kuitenkin päädyt tekemään managerisopimuksen itsenäisesti toimivan managerin kanssa, ennen kuin allekirjoitat sopimusta, tarkistuta se jollakin sopimuslainsäädäntöön erikoistuneella juristilla. On tärkeää, että sopimus ei päädy riistämään esiintyjää, vaan on sellainen että molemmat osapuolet ovat siihen tyytyväisiä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *